Chemolak Gloss

Υψηλής ποιότητας αλκυδική λαδομπογιά διαλύτου (νεύτη).

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια δίνοντας εξαιρετικό φινίρισμα και υψηλή γυαλάδα. Έχει μεγάλη καλυπτηκότητα, υψηλή λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση. Χαρακτηρίζεται για την πολύ καλή σκληρότητα του φιλμ και για τις πολύ καλές εξωτερικές αντοχές. Δεν περιέχει τοξικές ουσίες όπως μόλυβδο.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε ασταρωμένες ή πρώην βαμμένες ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Αποχρώσεις Λευκό και σε επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου CHEMOPEL και του συστήματος χρωματισμού STAR-MIX.
 • Συσκευασία 0,375 lt., 0,75 λτ., 2,5 lt.

 Αποθήκευση  Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Αλκυδική υψηλών στερεών.
 • Ειδικό βάρος 0,90 – 1,13 ± 0,02 kg/l (ανάλογα με την απόχρωση).
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 65 – 75 ± 1 % (ανάλογα με την απόχρωση).
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 70 – 65 ± 1 %.
 • Ιξώδες 7,0 – 8,0 Poise.
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Υψηλής γυαλάδας (high gloss), > 90 μονάδες @60°.
 • Δείκτης λευκότητας 80.
 • Δείκτης κιτρινίσματος < 5.
 • Καλυπτικότητα 99,0 – 99,5 %.
 • Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 13 – 15 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
 • Στεγνό στην αφή* 3 ώρες.
 • Επαναβαφή* Μετά από 18 – 24 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/δ “εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο”, τύπος Δ: 300 g/lt. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 299 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Μη απορροφητικές ή γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να λειανθούν με γυαλόχαρτο. Ξύλο: Τυχών ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και στην συνέχεια ασταρώνονται. Ασταρώνετε 1 – 2 στρώσεις αλκυδικού υποστρώματος Chemolak Undercoat ή της αλκυδικής βάσεως βελατούρα Chemolak Wood Primer. Μέταλλο: Αφαιρέστε σκουριά και ξεφλουδίσματα, εφαρμόζετε 1 στρώση μετασχηματιστή σκουριάς ακρυλικής βάσεως Rustkiller, στη συνέχεια ασταρώνετε 1 – 2 στρώσεις με τo αλκυδικό αντισκουριακό αστάρι Chemolak Zinc Phosphate Primer.
 • Εφαρμογή βαφής Εφαρμόζετε 2 στρώσεις. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 5 %.

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ και 2-ΑΙΘΥΛ-ΕΞΑΝΟΪΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

 

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.
 3. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με νεύτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 4. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.

  * σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).