Chemolak Red Oxide Primer

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι μετάλλων, διαλύτου (νεύτη).

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και προσφέρει άριστη προστασία έναντι της διάβρωσης. Εφαρμόζεται εύκολα και είναι απαλλαγμένο από ενώσεις του μολύβδου και πιγμέντα χρωμικού ψευδαργύρου.

Συνιστώμενες χρήσεις: Ειδικό για την προστασία νέων ή πρώην βαμμένων μεταλλικών επιφανειών.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Απόχρωση Καφεκόκκινο.
 • Συσκευασία 0,375 lt., 0,75 λτ., 2,5 lt.

Αποθήκευση  Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Αλκυδική.
 • Ειδικό βάρος 1,54 ± 0,02 kg/l .
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 80 ± 1 %.
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 52 ± 1 %.
 • Ιξώδες 8,0 – 9,0 Poise (P).
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Ματ (matt), < 10 μονάδες @85°.
 • Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 10 – 12 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
 • Στεγνό στην αφή* 2 ώρες.
 • Επαναβαφή* Μετά από 24 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/θ “ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”, τύπος Δ: 500 g/lt. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 499 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια, σκουριές και μούχλα. Για την σταθεροποίηση της σκουριάς προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν Rustkiller.
 • Εφαρμογή βαφής Εφαρμόζετε 1 ή 2 στρώσεις. Μέγιστη προστασία της μεταλλικής επιφάνειας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 2 στρώσεις. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 10 %.

 

 

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 •  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.
 3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 4. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).