Chemolak Undercoat

Υψηλής ποιότητας αλκυδικό υπόστρωμα, διαλύτου (νεύτη).

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Έχει μεγάλη καλυπτηκότητα, εξαιρετική πρόσφυση, δουλεύεται εύκολα δίνοντας μια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα. Τρίβεται άνετα και είναι απαλλαγμένο από ενώσεις του μολύβδου.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως ξύλο, γυψοσανίδα και σαν ενδιάμεση στρώση σε ασταρωμένο μέταλλο.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Αποχρώσεις Λευκό, μαύρο και σε αποχρώσεις του χρωματολογίου CHEMOPEL και του συστήματος χρωματισμού STAR-MIX.
 • Συσκευασία 0,375 lt., 0,75 λτ., 2,5 lt.

Αποθήκευση  Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Αλκυδική.
 • Ειδικό βάρος 1,32 – 1,60 ± 0,02 kg/l (ανάλογα με την απόχρωση).
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 75 – 80 ± 1 % (ανάλογα με την απόχρωση).
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 50 – 57 ± 1 % (ανάλογα με την απόχρωση).
 • Ιξώδες 8,0 – 9,0 Poise (P).
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Ματ (matt), < 10 μονάδες @85°.
 • Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 14 – 16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
 • Στεγνό στην αφή* 2 ώρες.
 • Επαναβαφή* Μετά από 24 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/ζ “αστάρια”, τύπος Δ: 350 g/lt. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 349 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια.
 • Εφαρμογή βαφής Γυψοσανίδες, καινούργιο ή βαμμένο ξύλο, ασταρωμένο μέταλλο: Εφαρμόζετε 1 ή 2 στρώσεις. Γυαλοχαρτάρετε πριν το τελικό φινίρισμα. Για την τελική βαφή εφαρμόζετε 2 στρώσεις λαδομπογιάς νεύτη όπως το προϊόν Chemolak Gloss. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 5 %.

 

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.
 3. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με νεύτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 4. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).