Chinol Varnish

Υψηλής ποιότητας θιξοτροπικό αλκυδικό σατινέ βερνίκι ξύλου, διαλύτου (νεύτη).

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Χαρακτηρίζεται για τις μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία (υδρόφοβο). Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις συστολές και διαστολές της ξύλινης επιφάνειας.

Συνιστώμενες χρήσεις : Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους μαλακού ξύλου.

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Αποχρώσεις Άχρωμο και 13 επιλεγμένες διάφανες αποχρώσεις.
 • Συσκευασία 0,75 λτ., 2,5 lt.

Αποθήκευση  Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος ρητίνης Συνδυασμός εξειδικευμένων αλκυδικών ρητινών υψηλών στερεών.
 • Ειδικό βάρος 0,92 ± 0,02 kg/l.
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 60 ± 1 %.
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 65 ± 1 %.
 • Ιξώδες 900 – 1000 cP.
 • Διαβάθμιση γυαλάδας Σατινέ (satin), 40 – 45 μονάδες @60°.
 • Απόδοση (σε λείες επιφάνειες) 11 – 12 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
 • Στεγνό στην αφή* 4 – 5 ώρες.
 • Επαναβαφή* Μετά από 24 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/ε “εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου”, τύπος Δ: 400 g/lt. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 399 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Σε καινούργιο ξύλο λειαίνετε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και αφαιρείτε την σκόνη. Πρώην βερνικωμένες επιφάνειες γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια ελαφρώς για καλύτερη πρόσφυση.
 • Εφαρμογή βαφής Για καινούργιο ξύλο συστήνεται η εφαρμογή 1 στρώση Chinol Wood Preservative (συντηρητικό) και τελειώνετε με 2 στρώσεις Chinol. Για επαναβαφή ή συντήρηση, γίνεται μόνο ένα απλό γυαλοχάρτισμα για την λείανση της ξύλινης επιφάνειας και στην συνέχεια εφαρμόζετε 1 στρώση Chinol Wood Protection. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 5 %.

Οδηγίες προφύλαξης

Κίνδυνος

GR Κίνδυνος.

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει:  2-ΑΙΘΥΛ-ΕΞΑΝΟΪΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ,  ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • Να διατηρείται ο περιέκτης κλειστός.
 • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε. Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ, ΚΟΥΜΕΝΙΟ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.
 3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 4. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με νεύτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.
 5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.
 6. Τυχόν αποκλίσεις των αποχρώσεων κατά την εφαρμογή οφείλονται στο είδος του ξύλου και στην φύση του χρωματολογίου.

 * σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).