Neocryl Chemoflex Acrylic

Ακρυλικής βάσεως αδιάβροχο ελαστομερές ματ επίχρισμα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Αποτελεσματική προστασία κτιρίων από την υγρασία, λόγω της χαμηλής διαπερατότητας που το χαρακτηρίζει. Διατηρεί την ελαστικότητα του σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι 10-20 °C) και καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές, προσφέροντας εξαιρετική στεγάνωση των εξωτερικών τοίχων από την υγρασία. Προσφέρει μία εξαιρετική ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα. Το τελικό ματ φιλμ προσφέρει επίσης μεγάλες αντοχές κατά της βρωμιάς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αντιστέκεται στα αλκάλια. Φιλικό στην εφαρμογή λόγω της χαμηλής οσμής και της απουσίας αμμωνίας.

Συνιστώμενες χρήσεις: Εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές επιφάνειες όπως σοβά, μπετόν, σπατουλαριστές επιφάνειες, τούβλα και σε ασταρωμένο μέταλλο. Η αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη του συνιστάται ιδιαίτερα για βαφή και προστασία κτιρίων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση, σε παραθαλάσσιο περιβάλλον και γενικά σε περιοχές υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι, υπεριώδεις ακτινοβολίας του ήλιου, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας).

Περιγραφή

Αποχρώσεις – Συσκευασία

 • Αποχρώσεις Λευκό και σε επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου CHEMOPEL.
 • Συσκευασία 1 lt., 3 lt., 9lt.

Αποθήκευση  Μη επικίνδυνο. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τύπος διασποράς Υδατική διασπορά συμπολυμερών ακρυλικού στυρενίου.
 • Ειδικό βάρος 1,37 ± 0,02 kg/l.
 • Ποσοστό στερεών κατά βάρος 55 ± 2 %.
 • Ποσοστό στερεών κατά όγκο 40 ± 2 %.
 • Ιξώδες 105 – 110 KU’s.
 • Διαβάθμιση γυαλάδας             Ματ, < 5 μονάδες @85°.
 • Δείκτης λευκότητας > 90.
 • Καλυπτικότητα 99,0 – 99,5 %.
 • Ελαστικότητα 300 %.
 • Απόδοση 14 – 16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
 • Στεγνό στην αφή* 2 – 3 ώρες.
 • Επαναβαφή* 5 – 6 ώρες.
 • VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία Α/γ “εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος”, τύπος Υ: 40 g/lt. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 2 g/lt.

Οδηγίες χρήσης

 • Προετοιμασία επιφάνειας Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι επιφάνειες από σοβά, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, παλαιές βαμμένες επιφάνειες όπως επίσης σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες συστήνεται να ασταρώνονται με 1 στρώση υδατοδιάλυτου μικρονιζέ ακρυλικού σταθεροποιητικού ασταριού Chemogrund Acrylic White για επίτευξη άριστων συνθηκών πρόσφυσης για μακροχρόνιες αντοχές.
 • Εφαρμογή βαφής Σε καινούργιες επιφάνειες συστήνεται η εφαρμογή 1 στρώσης Chemogrund Acrylic White και 2 στρώσεων Neocryl Chemoflex Acrylic. Για σκοπούς συντήρησης ή επαναβαφής εφαρμόζετε 1-2 στρώσεις. Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νερό. Ποσοστό αραίωσης: 10 %.

Οδηγίες προφύλαξης

 • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
 • Μακριά από παιδιά.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο

Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

 1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.
 2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.
 3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.
 4. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).